Poznańska Katedra - perła architektury i historia Polski

Artykuł opisuje architekturę poznańskiej katedry, która jest najstarszym zachowanym budynkiem w Poznaniu i jednym z najważniejszych zabytków Starego Miasta. Autor przedstawia historię katedry, która sięga X wieku i była świadkiem wielu wydarzeń, które kształtowały losy Polski. Autor omawia też zróżnicowane style i epoki, w których katedra była budowana i przebudowywana, od przedromańskiego do neogotyckiego.

ARCHITEKTURAARCHITEKTURA SAKRALNA

Jan Wolański fotograf architektury

1/9/20246 min read

Część głównej fasady Katedry Poznańskiej
Część głównej fasady Katedry Poznańskiej

Wprowadzenie

Poznańska Katedra, oficjalnie znana jako Bazylika Archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła, jest jednym z najważniejszych zabytków Polski i jest uważana za miejsce narodzin państwa polskiego. Katedra ta, położona na wyspie zwanej Ostrów Tumski w Poznaniu, otoczona korytem Warty i Cybiny, sięga samych początków chrześcijaństwa w Polsce, II połowy X wieku

Historia

Na miejscu obecnej katedry gotyckiej, zbudowano w roku 968 pierwszy kościół katedralny p.w. św. Piotra, murowany z okrzesków martwicy łąkowej i granitu, tynkowany, dł. około 48 metrów. Badania archeologiczne przeprowadzone w 1946 roku odsłoniły liczne fragmenty pierwotnej katedry poznańskiej, co pozwala ustalić, iż wzniesiona została jako bazylika trójnawowa z prezbiterium zamkniętym absydą, z zachodnim masywem wieżowym, mieszczącym dwudzielną emporę, wspartą na okrągłym filarze. Posiadała atrium, w którym odkryto relikty płyty z zaprawy wapiennej, tzw. misy chrzcielnej i krypty grobowe, identyfikowane przez badaczy jako prawdopodobne groby monarsze: księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego.

Po zniszczeniu preromańskiej świątyni (w latach 1034-1038), powstaje nowy kościół katedralny, murowany z kostki granitowej, z detalem architektonicznym z piaskowca i granitu, pokrywający się w znacznej mierze z fundamentami pierwszej katedry. Odkryte liczne elementy tej budowli romańskiej z II połowy XI wieku świadczą o wysokiej kulturze jej inwestorów i budowniczych 1. Katedra romańska, przebudowana w XIII wieku, zastąpiona została gotycką, wzniesioną w XIV i XV wieku. Była to budowla okazała, z nowym prezbiterium z piękną galerią tryforyjną, ambitem i wieńcem kaplic. Strawił ją pożar w roku 1622, zostawiając nagie mury świątyni z przepalonymi sklepieniami 1.

Po pożarze w roku 1772 katedra otrzymała nowy wystrój wnętrza i elewację w stylu neoklasycznym, dzieło architekta Efraima Schroegera, przebudowaną następnie przez Solariego w końcu XVIII wieku i tak przetrwała do drugiej wojny światowej 1. Ostatni pożar katedry 15 lutego 1945 roku 22, powstały podczas prowadzonych walk o Ostrów Tumski zniszczył ją w 65%. Ocalał jedynie wieniec kaplic, częściowo uszkodzonych. Zniszczenie świątyni i podjęte prace przy odbudowie katedry odsłoniły jej gotycki elementy, co przemówiło za tym, by podjąć szczęśliwą decyzję regotyzacji katedry 1. Główny trzon odbudowanej katedry zachował wszystkie cechy gotyckiej budowli z I połowy XV wieku: frontową ścianę z nowym szczytem i dwie wieże z masywnymi skarpami, zakończone odtworzonymi późnobarok.

Część głównej fasady Katedry Poznańskiej
Część głównej fasady Katedry Poznańskiej
Wnętrze Katedry Poznańskiej
Wnętrze Katedry Poznańskiej
Wnętrze Katedry Poznańskiej
Wnętrze Katedry Poznańskiej
Wnętrze Katedry Poznańskiej
Wnętrze Katedry Poznańskiej

Wnętrze katedry Poznanskiej jest bogate i zróżnicowane, odzwierciedlając różne style i epoki artystyczne. Oto niektóre z najciekawszych elementów, które można tam zobaczyć:

  • Poliptyk Górowski - to gotycki ołtarz główny z XIV wieku, pochodzący z Góry Śląskiej. Składa się z pięciu części, z których środkowa przedstawia sceny z życia Maryi i świętej Katarzyny.

  • Grobowce Piastów - to krypty pod prezbiterium, gdzie spoczywają prochy pierwszych władców Polski, takich jak Mieszko I, Bolesław Chrobry, Przemysł II i Kazimierz III Wielki. Można tam też zobaczyć romańskie kolumny i średniowieczne freski.

  • Sklepienia gwiaździste - to gotyckie sklepienia nawy głównej i prezbiterium, ozdobione malowidłami z motywami roślinnymi i heraldycznymi. Sklepienia są podtrzymywane przez smukłe filary z kapitelami3.

  • Witraże - to barwne okna z przedstawieniami biblijnymi i historycznymi, wykonane w różnych technikach i stylach. Największy i najpiękniejszy witraż znajduje się na ścianie szczytowej, nad portalem gotyckim. Jest to dzieło prof. Taranczewskiego z 1956 roku, przedstawiające scenę Zesłania Ducha Świętego.

  • Organy - to monumentalny instrument muzyczny z 1876 roku, zbudowany przez firmę Walckera z Ludwigsburga. Organy mają 101 głosów i ponad 6000 piszczałek, a ich brzmienie jest uznawane za jedno z najlepszych w Polsce.

Poznanska Katedra - perła architektury i historia Polski

Poznanska Katedra, zwana też Bazyliką Archikatedralną Świętych Apostołów Piotra i Pawła, jest najstarszym zachowanym budynkiem w Poznaniu i jednym z najważniejszych zabytków Starego Miasta. Jej historia sięga X wieku, kiedy to została zbudowana jako pierwsza siedziba biskupstwa misyjnego w Polsce. Od tego czasu była świadkiem wielu wydarzeń, które kształtowały losy kraju, takich jak chrzest Polski, koronacje królewskie, pożary, zniszczenia i odbudowy. W jej podziemiach spoczywają prochy pierwszych władców z dynastii Piastów oraz wielu hierarchów kościelnych. Katedra jest też miejscem kultu religijnego i artystycznego, w którym można podziwiać bogate wyposażenie wnętrza, w tym ołtarze, obrazy, rzeźby, witraże, organy i relikwie.

Architektura Poznanskiej Katedry jest zróżnicowana i odzwierciedla różne style i epoki, w których była budowana i przebudowywana. Pierwotnie była to trójnawowa bazylika przedromańska z okazałym westwerkiem, nawiązującym do cesarskiej architektury Ottonów. Po zniszczeniu przez najazd czeski w 1038 roku, została odbudowana w stylu romańskim, z silnie rozbudowanym westwerkiem, symbolizującym odbudowę dziedzictwa Bolesława Chrobrego. W XII wieku przeszła gruntowną przebudowę romańską, w której nadbudowano nową konstrukcję na starych murach. W XIII wieku dodano wczesnogotyckie prezbiterium, będące jednym z najwcześniejszych przejawów gotyku w Polsce. W XIV wieku wybudowano po stronie południowej kaplicę Królewską, ufundowaną przez Przemysła II. W XV wieku podwyższono nawy boczne i dobudowano gotyckie sklepienia. W XVI wieku dodano renesansowe detale, takie jak portale, balustrady i stalle. W XVII wieku powstały barokowe kaplice boczne, tworzące wieniec wokół korpusu nawowego. W XVIII wieku zbudowano barokową fasadę frontową i dwie wieże. W XIX wieku dokonano neogotyckiej restauracji, podczas której odsłonięto romańskie i gotyckie elementy. W XX wieku katedra została zniszczona podczas II wojny światowej i odbudowana w latach 1946-1956, przywracając jej pierwotny kształt i charakter.

Fotograf architektury znajdzie w Poznanskiej Katedrze wiele ciekawych motywów i perspektyw do uwiecznienia na zdjęciach. Można zrobić zdjęcie fasadzie frontowej z jej symetrycznymi wieżami i rzeźbami świętych. Można też sfotografować wnętrze katedry z jej imponującymi sklepieniami, ołtarzami i witrażami. Można też zrobić zdjęcie podziemiom katedry, gdzie można zobaczyć grobowce Piastów, romańskie kolumny i średniowieczne freski. Można też zrobić zdjęcie katedrze z zewnątrz, z różnych stron i odległości, pokazując jej związek z otoczeniem, takim jak Ostrów Tumski, Warta i Stary Rynek. Każde zdjęcie będzie świadczyć o bogactwie i pięknie architektury Poznanskiej Katedry, która jest perłą historii i kultury Polski.

Fronton Katedry Poznańskiej
Fronton Katedry Poznańskiej
Drzwi do Katedry Poznańskiej
Drzwi do Katedry Poznańskiej

Główna fasada

"Matka Polskich kościołów"

Poznanska Katedra to nie tylko świątynia, ale też pomnik historii i kultury Polski, który zachwyca swoim bogactwem i pięknem.

Zdjęcie przedstawia imponujący, ceglany budynek kościoła z dwoma wysokimi wieżami, które dominują nad główną nawą.
Zdjęcie przedstawia imponujący, ceglany budynek kościoła z dwoma wysokimi wieżami, które dominują nad główną nawą.

oficjalna strona internetowa: https://www.katedra.archpoznan.pl/

Katedra Poznańska

Ciekawe fakty:

  • Katedra Poznańska jest najstarszą katedrą w Polsce, zbudowaną ponad tysiąc lat temu, wkrótce po chrzcie Polski w 966 roku.

  • W podziemiach katedry znajdują się relikty pierwszej świątyni preromańskiej oraz baptysterium, czyli misy chrzcielnej, która być może była miejscem chrztu Mieszka I.

  • Katedra była wielokrotnie niszczona i odbudowywana w różnych stylach architektonicznych. Obecnie ma formę gotycką, z elementami romańskimi, barokowymi i neoklasycznymi.

  • W katedrze znajdują się groby pierwszych władców Polski, takich jak Mieszko I, Bolesław Chrobry, Przemysł II czy Kazimierz III Wielki. W Złotej Kaplicy można podziwiać sarkofagi z brązuz ich podobiznami.

  • W katedrze można zobaczyć również wiele cennych zabytków sztuki, takich jak gotycka rozeta z witrażem, barokowe organy z XVIII wieku, romańska kolumna św. Piotra z XII wieku czy gotycki krucyfiks z XIV wieku.

Podsumowanie

Poznańska katedra to nie tylko ważne miejsce sakralne, ale także fascynujący przykład gotyckiej architektury. Jej historia i architektura przyciągają wielu miłośników architektury, a także pasjonatów fotografii. Odwiedzając katedrę, można przenieść się w czasie i odkryć piękno i majestat tej imponującej budowli. Dla fotografów architektury jest to również doskonałe miejsce do eksploracji i uwiecznienia niezwykłych detali i atmosfery. Poznańska katedra to z pewnością jedno z najważniejszych miejsc w Polsce dla wszystkich, którzy interesują się historią, architekturą i fotografią.